VOG

Sinds 25 maart 2016 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie ons toegelaten tot de regeling gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het justitiële verleden van iemand geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. 

Hoe vaak VOG vragen?
Het is aan te raden om elke drie jaar aan een vrijwilliger een nieuwe VOG te vragen en dit ook duidelijk als beleid te hanteren.

Waarom Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?
Wij vinden het belangrijk als vrijwilligersorganisatie dat  werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking, zieke/hulpbehoevende personen elke vrijwilliger voorzien is van een VOG verklaring en volledig gescreend is.

Dit betekend dat wij als vrijwilligersorganisatie met een gerust hart kunnen werken en dit ook zo aan klanten kenbaar kunnen maken.

Voor meer info kunt u terecht bij www.gratisvog.nl